Leeg

Totaal: 0,00 €

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Art-4-U Geschenkenshop

Art-4-U Geschenkenshop
Hugo Tanghe
Sint-Martinusstraat 101
BE1700 DILBEEK
Tf Nr : +32 2 582 94 99
GSM : +32 485 52 08 53
HR OndernemingsNr : 0882.054.157 , afgeleverd door het ondernemersloket ACERTA (Aalst) op 28/06/2006
BTW nr : BE 0882.054.157

1. Toepasbaarheid

 • 1.1 Art-4-U Geschenkenshop, gevestigd Sint-Martinusstraat 101 1700 DILBEEK, stelt personen via zijn website www.art-4-u.eu in de gelegenheid zijn kunstartikelen te bestellen. Art-4-U Geschenkenshop staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer xxxxx.
 • ​1.2 Art-4-U Geschenkenshop heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van zijn website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

2. Totstandkoming overeenkomst

 • 2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een bestelling/opdracht is geplaatst via de website van Art-4-U Geschenkenshop www art-4-u.eu door het volledig en correct invullen van het bestelformulier. 
 • 2.2 De klant dient kennis te nemen van deze Algemene voorwaarden voordat de bestelling is geplaatst en verzonden.

3. Prijs, Betaling, kosten.

 • 3.1. Alle vermelde prijzen zijn in € en inclusief BTW, verpakkings – en administratiekosten maar exclusief verzendkosten tenzij anders vermeldt. Binnen België, Nederland en Luxemburg geldt bij een bestelling vanaf 400 € gratis verzendkosten. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
 • 3.2 Betalingsmethoden :
  • - Bankoverschrijving
  • - Contant bij afhalen in de Art-4-U Geschenkenshop
 • 3.3 Als u niet tijdig of onvolledig betaalt, heeft Art-4-U Geschenkenshop het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4. Levering en/of afhalen

 • 4.1 Op de kunstwerken en kunstartikelen rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.
 • 4.2 Art-4-U Geschenkenshop streeft ernaar uw bestelling binnen 7 werkdagen na ontvangst van het verschuldigde bedrag te leveren tenzij dit niet mogelijk is wegens het niet in voorraad zijn van het artikel of is uitverkocht. Uiterlijk zal uw bestelling binnen 30 dagen worden geleverd. Uw pakket wordt verstuurd via de Art-4-U navette of de door Art-4-U Geschenkenshop bepaalde leveringswijze.
 • 4.3 Art-4-U Geschenkenshop verpakt alle kunstwerken en artikelen zorgvuldig voor verzending met zo nodig in noppenfolie en extra verpakking en is derhalve niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van het kunstwerk tijdens verzending. Let op bij ontvangst of er geen beschadigingen zijn.
 • 4.4 U kunt ook een afspraak maken om het kunstartikel op te halen in de Art-4-U Geschenkenshop. Op die manier maakt u tevens nog beter kennis met de Art-4-U Geschenkenshop. U hebt dan de keuze om contant te betalen.
 • 4.5 Er wordt enkel geleverd naar adressen in België, Nederland en Luxemburg.

5. Herroepingsrecht : Niet goed – Geld terug

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het artikel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan schriftelijk per post of via e-mail bij voorkeur met het herroepingsformulier dat op aanvraag beschikbaar gesteld wordt door de Art-4-U Geschenkenshop. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product onbeschadigd en compleet met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Art-4-U Geschenkenshop voldoende gefrankeerd geretourneerd worden. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending.
Adres: Art-4-U Geschenkenshop Sint-Martinusstraat 101 B1700 DILBEEK

Gevolgen van de herroeping: 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) onverwijld van ons terug. Wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

6. Aansprakelijkheid

 • 6.1 Aan alle verstrekte informatie zoals tekst en beeldmateriaal, is op de website veel zorg besteed. Niettemin kan de Art-4-U Geschenkenshop www.art-4-u.eu geen aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke onjuistheden en onvolledigheden.
 • 6.2 Alle artikelen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verpakt zoals beschreven 4.3. Eventuele schade of verlies tijdens transport valt dan ook niet onder onze verantwoordelijkheid.

7. Privacy - Veiligheidsbeleid

Als aanbieder van producten via internet, doen wij ons uiterste best om onze klanten ten allen tijde optimaal van dienst te zijn en de persoonsgegevens van onze klanten effectief te beschermen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Omdat uw privacy belangrijk is, leggen wij hier duidelijk uit hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt als u gebruik maakt van onze dienst.

Onder het begrip “persoonsgegevens” vallen alle gegevens die een eenduidige identificatie van een persoon vergemakkelijken of mogelijk maken. We houden ons dienaangaande strikt aan de wettelijke voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens evenals aan andere geldende voorschriften. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Het assortiment producten die wij aanbieden, kunt u opvragen zonder enigerlei gegevens omtrent uw persoon of bedrijf te hoeven verstrekken.

Voor het plaatsen van een bestelling hebben wij echter een e-mailadres en bepaalde persoons- en/of bedrijfsgegevens nodig.
Wanneer u een account aanmaakt bij ons, vragen wij u o.a. uw naam, emailadres, adresgegevens en (indien afwijkend) factuurgegevens in te vullen. Wij gebruiken deze gegevens om u de bestelde artikelen en factuur toe te sturen en verdere instructies bij het aanmaken van uw account te geven. Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden. Het is voor u gemakkelijker om specifieke informatie aan te vragen, persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die voor U relevant zijn, een bestelling te plaatsen, enz.

De door de koper meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

- de uitvoering van de afgesloten overeenkomst

- het verwerken van de bestelling

- het sturen van één of meerdere mails zoals een mail waarin inloggegevens, productdetails of verzendingsnotificaties staan

- het ontvangen van onze nieuwsbrief, informatie of acties voor reclame- en/of marketingdoeleinden.

Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of producten te bestellen, worden door ons via Google Analytics, sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u werd gelinkt naar onze website.
Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen en gebruiken verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers (https) en firewalls.

Als U eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt U het recht deze ten allen tijde te veranderen.
De Art-4-U Geschenkenshop stelt alles in het werk om de door u gewenste correcties van uw gegevens zo snel mogelijk door te voeren. Om onjuiste gegevens te kunnen corrigeren, dient u ons te helpen door de accurate informatie aan ons mee te delen.

Uw persoonsgegevens blijven uitsluitend bij ons en worden niet gedeeld met anderen. De technische mogelijkheden van internet nemen voortdurend toe. Wijzigingen van ons beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de veiligheid worden door ons op deze pagina tijdig aan u meegedeeld. U kunt ons steeds contacteren met vragen in verband met ons privacybeleid.

8. Eigendom en copyright

De website, de tekst en afbeeldingen zijn eigendom van Art-4-U Geschenkenshop en auteursrechtelijk beschermd.
Niets uit deze website, tekst en afbeeldingen mag dan ook gebruikt,vermenigvuldigd of opgeslagen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hugo Tanghe.

9. Ontevreden/Klachten?

Indien u ontevreden bent over een artikel of heeft u klachten dan dient u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail door het contactformulier in te vullen en mede te delen.